ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE


Sytuacja Miasta Dęblin na tle grupy porównawczej -

SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA Miasta

W 2021 r. Miasto Dęblin w ramach spraw społecznych oraz zdrowia realizowało zadania o charakterze własnym i zleconym. Jest to obszar, w którym efekty podejmowanych działań są wyraźne. W ostatnich latach zauważalny jest spadek odsetka osób korzystających z pomocy społecznej oraz relatywne zmniejszenie wartości wydatków o charakterze wyłącznie socjalnym. Wydaje się, że jest to jeden z efektów projektów realizowanych w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto, na tle samorządów o podobnych parametrach Dęblin wyróżnia korzystna zmiana jaka nastąpiła w przypadku dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Należy również wskazać na zwiększenie wartości środków przekazywanych dla organizacji pożytku publicznego. Z uwagi na fakt, że w poprzednich latach realizowane były inwestycje w obiekty służące ochronie zdrowia oraz zadania z zakresu pomocy społecznej, w analizowanym okresie widoczny jest spadek aktywności w tym zakresie.Wskaźniki w obszarze SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE