DEMOGRAFIA


Liczba mieszkańców na koniec 2021 r.

14 777

-2,27%

do roku 2020408

Zameldowania na

pobyt stały

558

Wymeldowania

pobytu stałego

95

Liczba

urodzeń

237

Liczba

zgonówW 2021 r. liczba mieszkańców Miasta Dęblin spadła o 2,27% w stosunku do roku poprzedniego. Spadek spowodowany jest znaczną, ponad dwukrotną przewagą liczby zgonów nad liczbą urodzeń. Przyrost naturalny w 2021 r. wyniósł -9,61 w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców. Na spadek liczby ludności wpływ ma też większa liczba wymeldowań z pobytu stałego nad zameldowaniami na pobyt stały.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat