ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Sytuacja Miasta Dęblin na tle grupy porównawczej -

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA Miasta

Sytuacja Miasta Dęblin na tle porównywalnych JST w 2021 r. w obszarze infrastruktury i gospodarki komunalnej określona została jako nieznacznie odbiegająca od innych samorządów o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. Niemniej, na tym tle korzystnie przedstawia się rentowność systemu gospodarki odpadami, która wynosi ponad 85%. System się nie bilansuje, ale w większości porównywanych miast rentowność jest na gorszym poziomie. Większość pozostałych wskaźników znajduje się w sytuacji niesprzyjającej, choć pozytywne zmiany widoczne są we wzroście wartości środków pozyskanych na inwestycje w drogi publiczne.Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA