ocena ogólna - EDUKACJA


Sytuacja Miasta Dęblin na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA Miasta

W analizowanym okresie największy wpływ na sytuację w obszarze oświaty miało osłabienie podstawowych parametrów finansowych, takich jak wzrost wydatków bieżących na ucznia. Wpłynęło to na zmniejszenie udziału subwencji oświatowej w subwencyjnych wydatkach oświatowych. Sytuacja dęblińskich placówek oświatowych może w najbliższym czasie wymagać dodatkowej analizy w tym obszarze. Z drugiej strony, warto zauważyć relatywnie dobry wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli oraz wzrost współczynnika skolaryzacji przedszkolnej.Wskaźniki w obszarze EDUKACJA