OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA


Sytuacja Miasta Dęblin na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA Miasta

Z punktu widzenia oceny demograficznej Dęblina należy wskazać, że na tle grupy porównawczej, poprawie uległa sytuacja miasta związana z zapewnieniem zastępowalności pokoleń na rynku pracy. Wartości wskaźników wskazują na ponadprzeciętny udział ludzi młodych na rynku pracy, co dobrze rokuje z punktu widzenia umacniania kapitału demograficznego w długim okresie. Pod względem wskaźnika udziału mieszkańców w wieku kreatywnym, a także poprodukcyjnym czy wskaźnika dochodów z PIT na mieszkańca wskaźniki przyjmują wartości zbliżone do średniej dla samorządów z grupy porównawczej. Szczególnej uwagi ze strony lokalnych władz, w obszarze związanym z demografią, wymaga wysokość uzyskiwanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Podobnie, należy ukierunkować działania na zwiększenie atrakcyjności pod względem zamieszkania, o czym świadczy pozostające na stałym, ujemnym poziomie saldo migracji. Z kolei, wskaźnik frekwencji wyborczej stanowi o ponadprzeciętnej aktywności obywatelskiej mieszkańców miasta.Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA