ocena ogólna - BUDŻET


Sytuacja Miasta Dęblin na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA Miasta

Biorąc pod uwagę obszar związany z finansami, należy wskazać, że Miasto Dęblin na tle miast w grupie porównawczej realizuje zoptymalizowaną politykę wydatkową. Świadczy o tym pozycja miasta w zakresie wskaźnika wydatków bieżących na mieszkańca, udziału wydatków na administrację w wydatkach bieżących oraz relatywnie niskich kosztów obsługi zadłużenia. Zmiany w zakresie wskazanych parametrów uzyskują wartości korzystniejsze niż większość jednostek należących do grupy porównawczej. Ponadto, z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi prawie 4%. W 2021 r. utrzymany został stabilny i zrównoważony poziom wydatków majątkowych. Z tego względu wystąpiła potrzeba częściowego ich sfinansowania środkami zwrotnymi, co z kolei przełożyło się na wzrost zadłużenia i częściowo wpłynęło na ograniczenie wartości wskaźnika obsługi zadłużenia JST. Wskazać należy, że wzrost zadłużenia miasta podyktowany jest realizacją rozpoczętych w poprzednich latach dużych inwestycji, mających przełożenie na komfort życia mieszkańców Dęblina. Niemniej, budżet miasta nadal cechuje się bezpiecznymi parametrami finansowymi, które pozwalają z zapasem spełnić wszystkie wymagania określone w ustawie o finansach publicznych.Wskaźniki w obszarze BUDŻET