OCENA OGÓLNA


Sytuacja Miasta Dęblin na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA Miasta

Porównanie Miasta Dęblin do wybranych gmin miejskich pozwala na zbadanie sytuacji samorządu i jego mieszkańców, ale przede wszystkim na określenie kierunku zachodzących zmian. To właśnie na tej podstawie łatwiej można zbadać, czy realizowane programy, polityki i strategie przynoszą oczekiwane efekty.

Wspomniane porównanie do innych samorządów bazuje na opracowaniu zrealizowanym w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk przez prof. Przemysława Śleszyńskiego i Tomasza Komornickiego dla celów monitoringu planowania przestrzennego. Grupę porównawczą dla Dęblina stanowi 99 gmin miejskich, będących ośrodkami wielofunkcyjnymi. Poza Miastem Dęblin, podobne uwarunkowania rozwoju występują również w innych miastach z województwa lubelskiego, do których należą m.in. Miasto Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw, Kraśnik, Puławy czy Włodawa.

Ocena stanu Dęblina na tle jednostek o podobnej charakterystyce wskazuje na pozytywny kierunek zmian większości z analizowanych obszarów. Korzystne efekty podejmowanych działań są widoczne w szczególności w obszarze obejmującym sprawy społeczne i zdrowie. Natomiast dodatkowej uwagi ze strony burmistrza oraz radnych może wymagać obszar edukacji, lecz głównie za sprawą relatywnie niskiego pokrycia wydatków oświatowych przez subwencję.