ZARZĄDZENIA burmistrza


ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta - OBSZARYW 2021 r. Burmistrz Miasta Dęblin wydała w sumie 179 zarządzeń. Zarządzenia w przeważającej liczbie dotyczyły finansów miasta. Na mocy zarządzeń wprowadzano zmiany w budżecie oraz planach finansowych budżetu miasta.


Ponadto, często poruszanym zagadnieniem była organizacja pracy urzędu, funkcjonowania jednostek podległych oraz miasta. W trakcie roku nadano nowy Regulamin Pracy Urzędu Miasta, przeprowadzano nabory na wolne stanowiska urzędnicze, powoływano i odwoływano poszczególne Zespoły i Komisje w Urzędzie, a także zmieniano ich składy osobowe.Wykaz zarządzeń Burmistrza Miasta