REALIZACJA UCHWAŁ RADY miasta


Uchwały RADY Miasta - obszaryW 2021 r. Rada Miasta Dęblin podjęła 89 uchwał. Najwięcej uchwał zrealizowano w obszarze finansowym. Uchwały te dotyczyły przede wszystkim zmian w uchwale budżetowej oraz w wieloletniej prognozie finansowej miasta. Niekiedy odnosiły się one także do udzielania pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.


Drugim najczęściej poruszanym na sesjach tematem były sprawy organizacyjno-ustrojowe. W ciągu roku nadawano nazwy poszczególnym ulicom, rozpatrywano skargi, organizowano pracę rady oraz powołano nowego Skarbnika Miasta Dęblin.


Wiele uchwał odnosiło się także do gospodarowania nieruchomościami. W drodze uchwał Radni wyrażali zgodę na sprzedaż, kupno bądź dzierżawę nieruchomości położonych w Dęblinie.


Podsumowanie realizacji uchwał Rady Miasta