Jednostki organizacyjne i spółki miejskie


wydatki na administrację
publiczną w 2021 r.

6 132 160

-41,67%

do roku 2020Urząd Miasta DęblinDokumenty regulujące pracę Miasta i Urzędu


Statut Miasta Dęblin

Statut przyjęty został Uchwałą Nr II/3/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 listopada 2018 roku.

W 2021 r. Rada Miasta Dęblin nie dokonywała zmian w treści Statutu.


regulamin organizacyjny urzędu Miasta

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Dęblin przyjęty Zarządzeniem Nr 167.2019 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 16 grudnia 2019 r.

W 2021 r. Burmistrz Miasta Dęblin nie dokonywała zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta.


regulamin pracy urzędu Miasta

Regulamin pracy Urzędu Miasta Dęblin przyjęty Zarządzeniem Nr 167.2021 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 17 grudnia 2021 r.

Zatrudnienie w Urzędzie Miasta Dęblin w 2021 r.

W 2021 r. w Urzędzie Miasta Dęblin zatrudniano 76 pracowników, w tym 97% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 1 pracownika. Rozwiązanie współpracy odbywało się głównie na mocy porozumienia stron bądź z powodu przejścia pracowników na emeryturę.


urząd w liczbach


12 798

dokumentów, które wpłynęły do Urzędu w 2021 r.

25 570

dokumentów, wysłanych z Urzędu w 2021 r.

588

założonych spraw w 2021 r.

197

spotkań burmistrza z mieszkańcami Miasta w 2021 r.

w tym:

1 581

dokumentów dostarczonych do Urzędu elektronicznie

w tym:

543

dokumentów wysłanych z Urzędu elektronicznie

Na dokumenty dostarczone do Urzędu elektronicznie złożyło się 501 e-maili oraz 1.080 dokumentów wysłanych przez ePUAP.

Ponadto, w 2021 roku, w Wydziałach Urzędu wydane zostało 9.161 decyzji. Aż 92% z nich wydane zostało przez Wydział Finansowy. Dodatkowo wśród działań poszczególnych Wydziałów jednostka ta wykazała się największą aktywnością, przygotowując 15.041 druków urzędowych.

Często sporządzanym dokumentem w ubiegłym roku były także różnego rodzaju zaświadczenia. Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej przygotował ich 371, łącznie we wszystkich Wydziałach przygotowano natomiast 453 tego typu dokumenty.Jednostki organizacyjne MiastaZespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie


 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego

 • Liceum Ogólnokształcące im. 15 Pułku Piechoty „Wilków”


Dęblin, ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” Nr 6


Dyrektor: Joanna Pardo

Zatrudnienie w 2021 r.: 77 pracowników

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Dęblinie


 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie

 • Miejskie Przedszkole nr 3


Dęblin, ul. Tysiąclecia 25


Dyrektor: Krzysztof Gogacz

Zatrudnienie w 2021 r.: 65 pracowników


Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Dęblinie


Dęblin, ul. Gen. pil. Kowalskiego 20


Dyrektor: Beata Aftyka

Zatrudnienie w 2021 r.: 48 pracowników

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Dęblinie


Dęblin, ul. 1 Maja 3


Dyrektor: Bożena Nowak

Zatrudnienie w 2021 r.: 43 pracowników


Miejskie Przedszkole Nr 1 "Bajka" w Dęblinie


Dęblin, ul. Niepodległości 10a


Dyrektor: Anna Niespodziana

Zatrudnienie w 2021 r.: 30 pracowników

Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jana Pawła II w Dęblinie


Dęblin, ul. Rogowskiego 5b


p.o. Dyrektora: Marta Janeczek

Zatrudnienie w 2021 r.: 32 pracowników


Miejski Żłobek w Dęblinie "Raj Malucha"


Dęblin, ul. Rogowskiego 5a


Dyrektor: Krystyna Mączka

Zatrudnienie w 2021 r.: 23 pracowników

Miejski Dom Kultury w Dęblinie


Dęblin, ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 32b


Dyrektor: Monika Żmuda

Zatrudnienie w 2021 r.: 13 pracowników


Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie


 • MBP-Filia Wiślana (Wiślana 7)

 • MBP-Filia Rycice (Nowa 67)

 • MBP- Filia Masów (Krasickiego 146)


Dęblin, ul. Okólna 19


Dyrektor: Magdalena Krasuska

Zatrudnienie w 2021 r.: 11 pracowników

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marszłka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie


 • Szkoła Podstawowa Nr 1 Specjalna

 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

 • Internat

 • Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 5 „Iskierka”


Dęblin, ul. Niepodległości 8


Dyrektor: Beata Kursa

Zatrudnienie w 2021 r.: 63 pracowników


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBLINIE


Dęblin, ul. Rynek 12


Dyrektor: Aneta Sztobryn

Zatrudnienie w 2021 r.: 19 pracowników

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dęblinie


Dęblin, ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 24


Kierownik: Jolanta Pyra

Zatrudnienie w 2021 r.: 9 pracowników


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie


Dęblin, ul. Rynek 14


Dyrektor: Urszula Pielacka-Chodoła

Zatrudnienie w 2021 r.: 48 pracownikówspółki MiejskieMiejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dęblinie


Dęblin, ul. Towarowa 2d


Prezes: Tomasz Bobrowski

Zatrudnienie w 2021 r.: 81 pracowników