Realizacja zadań w ramach pożytku publicznego


WARTOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW

na realizację zadań publicznych

w ramach pożytku publicznego 2021 r.:

68 000


W budżecie Miasta Dęblin na 2021 r. zaplanowano 72.000,00 zł na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem. Współpraca finansowa odbywała się w formie wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie ich wykonania w trybie otwartego konkursu ofert lub poza konkursem, zgodnie z art. 19a ustawy.

W 2021 r. ogłoszono i przeprowadzono jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, zdrowia, kultury i tradycji oraz turystyki. W konkursie wzięło udział 17 organizacji, które złożyły łącznie 21 ofert.

Na podstawie oceny merytorycznej komisja zaopiniowała pozytywnie 18 ofert oraz zaproponowała udzielenie dotacji. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert podpisano 18 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych, przeznaczając na ten cel łączną kwotę 72.000 zł, a ostatecznie wydatkowano 57.000 zł.

Zadania z zakresu pożytku publicznego zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami w terminie do 30 listopada 2021 r. Wszystkie organizacje złożyły sprawozdania i rozliczyły się z otrzymanych środków finansowych. Z powodu ograniczeń wynikających z obostrzeń COVID-19 nie wszystkie zadania mogły się odbyć, co skutkowało częściowymi lub całkowitymi zwrotami nadmiernie pobranymi dotacjami. Dwie organizacje, z uwagi na pandemię zrezygnowały z dotacji i nie podpisały umów, jedna z uwagi na niezrealizowanie zadania zwróciła całość dotacji do budżetu miasta. Dwie organizacje otrzymały dotację w trybie pozakonkursowym.

W 2021 r., na realizację zadań publicznych w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym Miasto Dęblin wydatkowało łącznie 68.000,00 zł, co stanowi 94,4% wykorzystania środków finansowych przewidzianych na realizację Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.tryb otwartego konkursu ofertkultura fizyczna i sport

Zadanie nr 1. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu: orientacji sportowej, badmintona, kolarstwa oraz udział w zawodach.

 • brak ofert


Zadanie nr 2. Organizacja szkolenia w piłkę nożną oraz udział w rozgrywkach

 • Uczniowski Klub Sportowy „Gabaryty” w Dęblinie - „Piłkarz 2021” - 8.000,00 zł

 • Dęblińska Szkoła Sportu Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK Dęblin” - „Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej” - 6.000,00 zł

 • Miejski Klub Sportowy „Czarni-Orlęta” Dęblin - „Czarni-Orlęta” - spełniamy piłkarskie marzenia” - brak dofinansowania


Zadanie nr 3. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie gry w tenisa stołowego lub ziemnego, organizacja i udział w rozgrywkach i turniejach.

 • Uczniowsko-Miejski Klub Tenisa Stołowego „LOB” - „Tenis stołowy - naszą pasją” - 6.000,00 zł

 • Dębliński Klub Tenisowy „Open” - „Tenis - z DKT „Open” - żyj na sportowo… aktywnie i zdrowo” - 3.000,00 zł

Zadanie nr 4. Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki oraz udział w rozgrywkach.

 • Klub Sportowy „FORCA DĘBLIN MMA” - „Niepokonany” - 3.000,00 zł

Zadanie nr 5. Szkolenie sportowe dla młodzieży, w tym również dla osób niepełnosprawnych.

 • Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych IGNIS - „Szkolenie sportowe dla młodzieży, w tym również dla osób niepełnosprawnych” - 3.000,00 zł

Zadanie nr 6. Organizacja zajęć, zawodów i rozgrywek sportowo-rekreacyjnych.

 • Dęblińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych DISON - „XVII Integracyjny Bieg Orląt - Dęblin 2021” - 5.000,00 zł - rezygnacja

 • Polski Związek Wędkarski Okręg w Lublinie - Koło Nr 4 Dęblin-Miasto - „Zawody wędkarskie 2021” - 2.000,00 zł

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Dęblinie - Aktywny i bezpieczny senior” - 1.500,00 zł

 • Fundacja BezMiar - „Rajd Orlich Skrzydeł” - 2.000,00 zł


Zadanie nr 7. Organizacja imprez sportowych upowszechniających bieganie.

 • Dęblińskie Stowarzyszenie Sportowe ORLĘTA - „VII Dębliński Bieg Uliczny - Dęblin 2021” - 3.000,00 zł - rezygnacja

Zadanie nr 8. Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży.

 • brak ofert

Zadanie nr 9. Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkoatletyce oraz udział w zawodach.

 • Międzyszkolny Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy „LIBERO” przy ZSZ Nr 2 w Dęblinie - „Lekkoatletyka 2021” - 2 000 zł

Zadanie nr 10. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej oraz udział w zawodach.

 • Międzyszkolny Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy „LIBERO” przy ZSZ Nr 2 w Dęblinie - „Siatkówka 2021” - 2.500,00 zł

Zadanie nr 11. Upowszechnianie żeglarstwa i innych sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

 • brak ofert

Zdjęcie w grupowe osób z kijkami nordic walking.
Zdjęcie mężczyzn przy stole tenisowym.


zdrowie

Zadanie nr 12. Profilaktyka chorób i promocja zdrowia, w szczególności poprzez edukację zdrowotną i aktywny wypoczynek.

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Dęblinie - „Zdrowy i wypoczęty senior” - brak dofinansowania

Zadanie nr 13. Organizacja akcji i imprez dotyczących profilaktyki i ochrony zdrowia.

 • brak ofert

Zadanie nr 14. Udzielanie pomocy w zakresie chorób cywilizacyjnych m.in. cukrzycy, układu krążenia, chorób nowotworowych i innych.

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Główny w Warszawie (Koło Nr 7 w Dęblinie) - „Cukrzyca - razem pokonamy” - 1.000,00 zł - zwrot


kultura i tradycja

Zadanie nr 15. Edukacja patriotyczna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, wychowanie w duchu patriotyzmu.

 • Towarzystwo Przyjaciół Dęblina - Konkurs historyczny pt. „Dęblin na kartach historii” - brak dofinansowania

Zadanie nr 16. Przygotowanie publikacji, organizacja spotkań, seminariów, konferencji, wystaw o tematyce historyczno-lokalnej.

 • brak ofert

Zadanie nr 17. Organizacja koncertów i innych wydarzeń kulturalnych.

 • Towarzystwo Przyjaciół Dęblina - „VII Międzynarodowe spotkania z muzyką organową w Dęblinie” - 16.000,00 zł

Zadanie nr 18. Organizacja inscenizacji i rekonstrukcji historycznych.

 • brak ofert

Zadanie nr 19. Pielęgnowanie tradycji narodowych i lokalnych, a także prowadzenie działań w zakresie podnoszenia świadomości obywatelskiej.

 • brak ofert

Zadanie nr 20. Działalność kulturalno-społeczna, a także jej popularyzowanie wśród społeczeństwa.

 • brak ofert

Zdjęcie grupowe seniorów w budynku z witrażami.


turystyka

Zadanie nr 21. Organizacja imprez, konkursów turystyczno-krajoznawczych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych.

 • Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego - Dębliński Szczep ZHP „Feniks” - „Działaj w domu z płótna II” - 3.000,00 zł

Zadanie nr 22. Projektowanie, wytyczanie oraz odnowienie szlaków turystycznych na terenie Dęblina.

 • brak ofert

Zadanie nr 23. Prowadzenie działań w zakresie promocji turystyki w Dęblinie.

 • brak oferttryb pozakonkursowy • Towarzystwo Przyjaciół Dęblina - Wystawa 15. P.P. Wilków Dęblin 1921-1939 - 2.000,00 zł

 • MKS Czarni 1947 Dęblin - Gramy do jednej bramki - 8.000,00 zł