EGZAminy końcowe i sukcesy uczniów


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2021 R.Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2020/2021 został przeprowadzony w dniach od 25 do 27 maja 2021 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

 • języka polskiego;

 • matematyki;

 • języka obcego nowożytnego.

W 2021 r. do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło łącznie 140 uczniów.


60 %

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021


50 %

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/2021

66 %

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2020/2021


Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

Pomimo, że w roku szkolnym 2020/2021 wprowadzano czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu szkół, przez co w dużej mierze kształcenie realizowano na odległość, ósmoklasiści osiągnęli dobre wyniki. Najwyższą średnią wyników ze wszystkich przedmiotów uzyskali ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego, znacząco przewyższając średnią dla miasta, powiatu, województwa oraz kraju.egzamin maturalny w 2021 r.Egzamin maturalny odbył się w dniach od 4 maja do 20 maja w części pisemnej. W związku z pandemią COVID-19 w 2021 r. nie był przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej.

Maturzyści przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z:

 • języka polskiego;

 • matematyki;

 • wybranego języka obcego nowożytnego.

W 2021 r. do egzaminu maturalnego przystąpiło 37 uczniów, z czego łącznie 33 maturzystów zdało egzamin w sesji głównej i dodatkowej (89%).


55 %

Średni wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego maturzystów LO w Dęblinie w 2021 r.


55 %

Średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki maturzystów LO w Dęblinie w 2021 r.


71 %

Średni wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego maturzystów LO w Dęblinie w 2021 r.


Wyniki egzaminu maturalnego w 2021 r.

Średnia wyników maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego im. 15 Pułku Piechoty "Wilków" w Dęblinie ze wszystkich przedmiotów przewyższyła średnią dla powiatu ryckiego, a z języka polskiego również średnią wojewódzką. Nieco słabiej na tle województwa oraz kraju prezentuje się średnia wyników z matematyki oraz języka angielskiego.osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2020/2021W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy mieli niewiele możliwości uczestniczenia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych z uwagi na epidemię COVID-19, z powodu której przez większą część roku szkolnego prowadzono kształcenie na odległość. Poniżej zestawiono najważniejsze sukcesy uczniów.


Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Dęblinie

Ogólnopolska kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach tej akcji uczniowie przystąpili do konkursu literacko-plastycznego pod hasłem "Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie":

 • 3 laureatów.

Konkurs o Sprzęt Programisty organizowany przez Akademię Kompetencji Cyfrowych dla dzieci w Lublinie:

 • II miejsce.

Wojewódzki konkurs pt. "Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie", w kategorii praca plastyczna:

 • laureatka.

Powiatowy konkurs plastyczny z okazji obchodów XXI Dnia Papieskiego "Nie lękajcie się", zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej":

 • II miejsce.

Konkurs plastyczny pt. "POZNAJ ZIEMIĘ RYCKĄ" - kształtowanie postaw:

 • II miejsce w etapie gminnym;

 • II miejsce w etapie powiatowym.


Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Dęblinie

Ogólnopolski Konkurs "Olimpusek matematyczny - sesja wiosenna":

 • laureat.

Ogólnopolski Konkurs "Orzeł matematyczny":

 • laureat - 6 uczniów.

Ogólnopolski - Stypendiada wczesnoszkolna - Konkurs czytelniczy:

 • finalista;

 • wyróżnienie;

 • tytuł Orła Czytelniczego - 2 uczniów.

Ogólnopolski - Stypendiada wczesnoszkolna - Konkurs ortograficzny:

 • finalista;

 • wyróżnienie;

 • tytuł Orła Ortograficznego.

Ogólnopolski - Stypendiada wczesnoszkolna - Konkurs matematyczny:

 • finalista;

 • wyróżnienie;

 • tytuł Orła Matematycznego - 2 uczniów.

Ogólnopolski Konkurs Kaligraficzny:

 • wyróżnienie.

V Ogólnopolski Konkurs Literacki Na stalowych skrzydłach:

 • I miejsce.

XXX Wojewódzki Konkurs Literacki Moje Boże Narodzenie pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty:

 • wyróżnienie.

Powiatowy Konkurs Literacki "Nie lękajcie się":

 • II miejsce - 2 uczniów;

 • III miejsce - 1 uczeń.

Piłka nożna chłopców:

 • Mistrzostwa Dęblina: I miejsce - klasy 7-8 i I miejsce - klasy 4-6;

 • Mistrzostwa Powiatu Ryckiego: I miejsce - klasy 7-8 i I miejsce - klasy 4-6;

 • Mistrzostwa Rejonu Lubartowskiego: I miejsce - klasy 4-6;

 • Mistrzostwa Województwa Lubelskiego: IV miejsce - klasy 4-6.


Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

Drużynowe Zawody Ligii Lekkoatletycznej Szkół Średnich na szczeblu powiatowym:

 • dziewczęta: II miejsce;

 • chłopcy: III miejsce.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

 • 1 uczeń z LO.

Stypendium w ramach programu "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023":

 • 1 uczennica z SP5;

 • 3 uczniów z LO.