DOTACJE DLA przedszkoli


Na terenie Dęblina od 2019 r. funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek”, które w 2021 r. otrzymało dotację oraz subwencję na kształcenie specjalne, w łącznej kwocie 468.042,94 zł.


486 042

Kwota przekazanej dotacji i subwencji ogółem w 2021 roku

391 943

Kwota podstawowej dotacji przekazanej w 2021 roku

79 099

Kwota przekazanej subwencji na kształcenie specjalne w 2021 roku