EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

44,39%

+0,05 pp.

do roku 202016 875

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

7 491

Subwencja oświatowa
na ucznia

9 384

Dopłata ze środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Miasta Dęblin w 2021 r.


Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2021 r.

31 005 462

+6,01%

do roku 2020