Raport o stanie miasta dęblin za 2021 rok


Burmistrz Miasta Dęblin.


DRODZY MIESZKAŃCY,

Każdy z nas z osobna, ale również jako Wspólnota zmuszeni jesteśmy w ostatnim czasie stawiać czoła wielu przeciwnościom. Choć myśli nas wszystkich i ostatnie działania skupiają się na niesieniu pomocy naszym sąsiadom - Ukraińcom, to nie możemy zapomnieć, że poprzedni rok zdominowała pandemia oraz rosnące koszty zadań z jakimi na co dzień musiał poradzić sobie samorząd.

Pomimo tego, w 2021 r. skutecznie rozwijaliśmy usługi skierowane bezpośrednio do Was, mieszkańców Dęblina, dotyczące różnych obszarów naszego codziennego życia. Począwszy od rozbudowy sieci infrastruktury lokalnej, poprzez działania kulturalne, społeczne, a na edukacji, która jest myślą o przyszłych pokoleniach skończywszy.

Te i wiele innych działań realizowanych w 2021 r. przedstawiamy w raporcie o stanie Miasta Dęblin za 2021 r., którego lekturę gorąco polecam.

Znajdą w nim Państwo obiektywne informacje o tym co zrobiliśmy, jaki jest nasz potencjał na tle podobnych do nas gmin, a także w którym momencie realizacji konkretnych strategii jesteśmy. To dokument o nas samych, dla nas samych - mieszkańców Dęblina!

Dla Państwa wygody raport przedstawiamy w formie strony internetowej. Chcemy, aby nasze działania były transparentne. Aby dowolną informacją można się podzielić z bliskimi „jednym kliknięciem”. Do tego też Państwa zachęcam!


Beata Siedlecka

Burmistrz Miasta DęblinCO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?
Jak wypadamy na tle innych miast?

Ogólna ocena rozwoju - wykres.

Ogólna ocena rozwoju

Ocena stanu Dęblina na tle jednostek o podobnej charakterystyce wskazuje na pozytywny kierunek zmian większości z analizowanych obszarów.